INDEXON
Főoldal | Katódos védelem | Nyelvoktatás | Kapcsolat |

Főoldal
Katódos védelem
Nyelvoktatás
   Információ
   Jelentkezés
   Szintfelmérő
Kapcsolat
Nyelvoktatás

Az idegen nyelvek tanulásának célja az adott nyelv használata. (Jóllehet ma hazánkban pontvadászat folyik és ezért indokolatlan mértékben előtérbe került a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése). Célunk az, hogy alapos munkával használható és pontokban is mérhető nyelvtudáshoz segítsük a hozzánk forduló nyelvtanulót. Csodamódszerekkel nem áll módunkban segíteni, de a felvállalt kemény munkát szívesen támogatjuk. A foglalkozások 4-6 fős kiscsoportokban vagy egyénileg, személyre szabott tanmenettel történnek.

Hasznos linkek a nyelvvizsgákhoz:

www.nyak.hu
www.alliancefr.org
www.ciep.fr
www.ccip.fr
www.itk.hu/nyelvvizsgainfo
www.ivk.szie.hu
www.nyi.bme.hu

Francia nyelvi kurzusok a kívánt cél szerinti elnevezéssel (zárójelben a nemzetközi besorolással):

Első lépések (A1)
Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

Lendület (A2)
Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

Ugrás (B1)
Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

Szárnyalás (B2)
Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Csúcsközelben (C1)
Meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társasági, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

Egyéb francia nyelvű foglalkozás, kurzus:
Ráhangoló (tanévkezdés előtti nyelvi foglalkozás 9-12 éveseknek)
Kisgyermekeknek (4-7) játékos, kézműves foglalkozással egybekötött találkozások
Hallott szövegértési gyakorlatok (A1-B2)
Olvasott szövegértési gyakorlatok (A1-B2)
Gazdasági szaknyelv
Felkészítés a gazdasági szaknyelvi vizsgára


Orosz nyelvi kurzusok:

Első lépések (A1)
Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

Lendület (A2)
Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség az ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról

Ugrás (B1)
Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

Információ

Jelentkezés

Már tudok...

© Indexon