INDEXON
Főoldal | Katódos védelem | Nyelvoktatás | Kapcsolat |

Főoldal
Katódos védelem
Nyelvoktatás
   Információ
   Jelentkezés
   Szintfelmérő
Kapcsolat
Már tudok...

Az alábbi „Már tudok ...” kijelentések átgondolásával és némi önismerettel könnyen meghatározhatja, hogy a tanult idegen nyelven melyik kompetencia-területen milyen szinten áll. Kérem, hogy az így kapott betűkódnak megfelelően töltsön ki szintfelmérő tesztet! (Ez persze nem jelenti azt, hogy ne próbákozzon megoldani egy „magasabb” szintre tervezett tesztet. Ráadásul az is normális jelenség, ha eltérő szinten áll a különböző mérési területeken...) Technikai tanács: ha nincsenek számítógépén megfelelő karakterek, telefonon egyeztessen velem időpontot! Jó munkát!

Írás / szövegalkotás

Le tudom másolni a tanult nyelvű mondatokat.
Listát tudok írni személyekről, tárgyakról, tennivalóról.
Tudok egyszerű üzenetet (e-mailt, SMS-t) írni.
Tudok egyszerű bemutatkozó levelet írni.
Tudok a hobbimról levelet írni.
Le tudom írni, hogy mivel foglalkozom.
Véleményemet világos és részletes formában le tudom írni.
Tudok motivációs levelet írni.
Tudok jól megszerkesztett, részletes szöveget alkotni összetettebb témákban is.
Dolgozatban, beszámolóban úgy tudok írni összetett témákról, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemelem.
Tudok olyan szöveget fogalmazni, amelyben jól tagolva fejtem ki véleményemet úgy, hogy az segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.
Össze tudok foglalni szakmai és irodalmi műveket, tudok róluk kritikai elemzést írni.


A1
A1
A2
A2
B1
B1
B2
B2
C1

C1

C2
C2
Írott szöveg megértése

Írott szövegben felismerem a tanult szavakat.
Egy programfüzetben megtalálom a neveket, a helyszíneket és az időpontokat.
Megértem az egyszerű üzenetet (e-mailt, SMS-t).
Megértem az egyszerű, képekkel illusztrált szöveg lényegét.
Megértem az érdeklődési körömbe tartozó újságcikk lényegét.
Barátaim részletes útibeszámolóját megértem.
Megértem a folyóiratok cikkeit.
Megértem az irodalmi prózát.
Érzékelem a különböző stílusjegyeket.
Megértem a szakterületemen kívüli hosszú műszaki leírásokat.
Könnyedén elolvasok bármilyen tartalmú szöveget, pl.: szakcikket.
Megértem a bonyolult szövegű kézikönyvet.A1
A1
A2
A2
B1
B1
B2
B2
C1
C1
C2
C2

Társalgás és beszéd

Kérdésekre válaszolva be tudom mutatni a családom.
El tudom mondani rövid mondatokkal, hogy mit szeretek.
El tudom mondani, mi a foglalkozásom, milyen tevékenységet folytatok.
Egyszerű mondatokkal tudok a szabadidőmről beszélni.
Egyszerű kifejezésekkel tudom elmesélni nyári kalandjaimat.
Vita esetén röviden meg tudom indokolni a véleményemet.
Világosan és kellő részletességgel tudok beszélni a hobbimról.
Véleményemet kellőképpen alá tudom támasztani valamely aktuális témáról.
Folyamatosan és gördülékenyen fejezem ki magam bármely témakörben.
Gondolataimat pontosan ki tudom fejezni, nem keresem a szavakat, kifejezéseket.
Könnyedén részt tudok venni bármilyen társalgásban, szabatosan beszélek.
Ha elakadok, úgy kezdem újra és fogalmazom meg a mondanivalómat, hogy az szinte fel sem tűnik.


A1
A1
A2
A2
B1
B1
B2
B2
C1
C1
C2
C2


És ami nem tartozik a kompetenciaterületekhez, de nélküle nem megy:
Nyelvtan (francia és orosz)


A1

- un / une / des , le / la / les
- er-végű igék
- habiter a / au / en + ország, város
- tagadás ( ne ... pas )
- főnevek és melléknevek egyeztetése, egyesszám, többesszám
- il y a szerkezet használata
- udvariassági formula használata &rbquo; je voudrais”

- oн, oна, oно, oни
- főnevek és melléknevek egyeztetése, egyesszám, többesszám alany esetben
- е-soros és и-soros igék ragozása
- tagadás
- Где? В /на + elöljárós eset

A2

- egyszerű jövő
- múlt idő
- felszólítás
- visszaható igék
- vouloir / pouvoir / devoir
- y
- en
- tagadás ( ne ... jamais / ne ... plus / ne ... rien / ne ... personne )

- felszólítás
- főnevek és melléknevek ragozása
- jövő idő
- хотеть / мочь
- у меня есть ... / у меня нет ...
- múlt idő

B1

- a névmások használata
- passé composé vagy imparfait ?
- plus-que-parfait
- le subjonctif
- hasonlítás
- szóalkotás

- folyamatos és befejezett igepárok
- mozgást jelentő igék
- melléknevek rövid alakja
- névmások használata

B2

- személytelen szerkezetek
- vonzatos igék, kifejezések
- kiemelő szerkezet
- le passé simple
- concordance des temps
- igenevek használata

- mozgást jelentő igepárok
- személytelen szerkezetek
- vonzatos igék, kifejezések
- igenevek használata
- időviszonyok kifejezése


Kitölthető szintfelmérők:

Francia szintező tesztek
Orosz szintező tesztek

Francia:

INDEXON szintfelmérő francia A1
INDEXON szintfelmérő francia A2
INDEXON szintfelmérő francia B1

Orosz:

INDEXON szintfelmérő orosz A1
INDEXON szintfelmérő orosz A2
INDEXON szintfelmérő orosz B1
INDEXON szintfelmérő orosz B2Információ

Jelentkezés

© Indexon